Parafia i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starachowicach

Kościół i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starachowicach

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Starachowicach. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Złota 1. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 8000 wiernych. Rokiem założenia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa jest rok 1984. ks. Aleksander Sikora jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Złota 1
27-200 Starachowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-2746600

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Aleksander Sikora

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1984
Diecezja radomska
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 8000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8127
Numer parafii: 64120RAD

ID-6540

W 2022 parafia liczyła sobie 38 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1659 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1603 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1553 lat po Soborze Efeskim
 • 1533 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1431 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1303 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1197 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1114 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 861 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 845 lat po Soborze Laterańskim II
 • 805 lat po Soborze Laterańskim III
 • 769 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 739 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 710 lat po Soborze w Lyonie II
 • 672 lat po Soborze w Vienne
 • 566 lat po Soborze w Konstancji
 • 539 lat po Soborze Florenckim
 • 467 lat po Soborze Laterańskim V
 • 421 lat po Soborze Trydenckim
 • 114 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 19 lat po Soborze Watykańskim II

Modlić należy się często i gorliwie. Tak jak wskazywał nam Jezus. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić: Modlitwa za dzieci. Odmów też modlitwę dziękczynną. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku