Parafia i Kościół Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy

Kościół i Parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy

Parafia Matki Bożej Wniebowziętej położona jest w Świlczy. Parafia posiada 3500 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W XV wieku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym wieku rozpoczęła swoją działalność. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Antoni Czerak.

Jaki jest adres parafii?

36-072 Świlcza 134

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-17-8560633

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Antoni Czerak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XVw.
Diecezja rzeszowska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8584
Numer parafii: 68534RZE

ID-6775

Czy będąc w kościele, czy podczas modlitw w domu, proś Boga o przebaczenie za swoje grzechy i dziękuj Mu za Jego liczne błogosławieństwa w twoim życiu. Codziennie, rano, w ciągu dnia jak i wieczorem módl gorliwie wiedząc, iż to ziemskie życie jest tylko krokiem do życia wiecznego w wiecznej szczęśliwości. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Modlitwę Anioł Pański w PDF i pomodlić się rzewnie. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku