Parafia i Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach

Kościół i Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach

Czy szukasz danych parafii Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na ul. Kościelna 1. Kilka lat temu w Parafii było 2900 wiernych. W 1350 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. Jako proboszcz ks. Andrzej Kamiński sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 1
34-424 Szaflary

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-18-2755567

Email: pa**************@ne*******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Kamiński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1350
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2900

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9859
Numer parafii: 30416KRA

ID-3044

Parafia miała dokładnie 667 lat w roku 2017.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Andrzeja Apostoła, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1025 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 969 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 919 lat po Soborze Efeskim
 • 899 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 797 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 669 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 563 lat po Soborze Nicejskim II
 • 480 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 227 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 211 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 171 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 135 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 105 lat po Soborze w Lyonie I
 • 76 lat po Soborze w Lyonie II
 • 38 lat po Soborze w Vienne
 • 68 lat przed Soborem w Konstancji
 • 95 lat przed Soborem Florenckim
 • 167 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 213 lat przed Soborem Trydenckim
 • 520 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 615 lat przed Soborem Watykańskim II

O ludu Boży! Módl się! Codziennie poświęć chociaż chwilkę na otwarcie serca i umysłu na swojego Pana, Ojca Wszechmogącego. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Litanii klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku