Parafia i Kościół Św. Jakuba Apostoła w Szczyrku

Kościół i Parafia Św. Jakuba Apostoła w Szczyrku

Witamy na stronie poświęconej parafii Św. Jakuba Apostoła położonej w Szczyrku. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kolorowa 1. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 5200 parafian. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1797 roku. ks. Andrzej Loranc jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kolorowa 1
43-370 Szczyrk

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8178429

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Loranc

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1797
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8183
Numer parafii: 74839BIE

ID-230

W 2017 parafia miała 220 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Jakuba Apostoła od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1472 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1416 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1366 lat po Soborze Efeskim
 • 1346 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1244 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1116 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1010 lat po Soborze Nicejskim II
 • 927 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 674 lat po Soborze Laterańskim I
 • 658 lat po Soborze Laterańskim II
 • 618 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 582 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 552 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 523 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 485 lat po Soborze w Vienne
 • 379 lat po Soborze w Konstancji
 • 352 lat po Soborze Florenckim
 • 280 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 234 lat po Soborze Trydenckim
 • 73 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 168 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Modlimy się nie po to, aby wymagać, zmuszać Boga, naszego Pana, do naszych widzi-mi-się. Modlitwa to co najwyżej prośba, a w gestii Boga i do jego pełnej decyzji jest to czy nas wysłucha, czy nie. Dlatego módlmy się odmawiając Modlitwę do św. Rity, tak często jak tylko możemy. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku