Parafia i Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie

Kościół i Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny położona jest w Szprotawie. Kościół parafialny mieści się przy ul. Piastowska 5. Według danych diecezjalnych parafia posiada 11000 wiernych. Parafia została założona w 1260 roku. ks. Ryszard Grabowski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Piastowska 5
67-300 Szprotawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-68-3762515

Email: pa**************@ne*******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Ryszard Grabowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1260
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Województwo: lubuskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 11000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5461
Numer parafii: 27368ZAM

ID-10079

Parafia miała dokładnie 758 lat w roku 2018.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 935 lat po Soborze Nicejskim I
 • 879 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 829 lat po Soborze Efeskim
 • 809 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 707 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 579 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 473 lat po Soborze Nicejskim II
 • 390 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 137 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 121 lat po Soborze Laterańskim II
 • 81 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 45 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 15 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 14 lat przed Drugim Soborem w Lyonie
 • 52 lat przed Soborem w Vienne
 • 158 lat przed Soborem w Konstancji
 • 185 lat przed Soborem Florenckim
 • 257 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 303 lat przed Soborem Trydenckim
 • 610 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 705 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jest jeden Kościół, powszechny i apostolski. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I jesteśmy my, lud Boży. Jednym z naszych obowiązków jako wiernych jest regularne modlenie się. Kościół parafialny to bardzo dobre miejsce na to aby oddać się modlitwie. Czy to podczas Mszy, czy w ciszy przed lub po. W domu jesteśmy zmuszeni modlić się samy przez krzyżem, lub świętym obrazem. Chociaż w dzisiejszych czasach możemy znaleźć pomoc w Internecie wsłuchując się w recytowaną Litanię do Świętej Rity zamieszczoną na portalu YouTube. Dzięki temu może być nam raźniej modlić się. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku