Parafia i Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu

Kościół i Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu

Kościół parafialny położony jest w Toruniu. Kościół parafialny mieści się przy ul. Rydygiera 21. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 16200 zarejestrowanych wiernych. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1982 roku. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Kazimierz Piastowski.

Jaki jest adres parafii?

ul. Rydygiera 21
87-100 Toruń

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-56-6455801

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Kazimierz Piastowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1982
Diecezja toruńska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 16200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2182
Numer parafii: 22234TOR

ID-8515

W 2019 parafia liczyła sobie 37 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Matki Bożej Królowej Polski była utworzona.

 • 1657 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1601 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1551 lat po Soborze Efeskim
 • 1531 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1429 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1301 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1195 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1112 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 859 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 843 lat po Soborze Laterańskim II
 • 803 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 767 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 737 lat po Soborze w Lyonie I
 • 708 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 670 lat po Soborze w Vienne
 • 564 lat po Soborze w Konstancji
 • 537 lat po Soborze Florenckim
 • 465 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 419 lat po Soborze Trydenckim
 • 112 lat po Soborze Watykańskim I
 • 17 lat po Soborze Watykańskim II

Jest jeden Kościół, powszechny i apostolski. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I jesteśmy my, lud Boży. Jednym z naszych obowiązków jako wiernych jest regularne modlenie się. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Litanię do Anioła Stróża w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz