Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Czy szukasz danych parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Żeromskiego 39. Parafia liczy sobie 12820 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Rokiem początkujących działalność parafii był 1731. ks. Zbigniew Wal MS jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Żeromskiego 39
64-980 Trzcianka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-67-2162044

Email: tr***************@wp.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Zbigniew Wal MS

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1731
Diecezja kielecka
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 12820

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4433
Numer parafii: 20091KIE

ID-2995

W roku 2019 parafia obchodziła 288 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Jana Chrzciciela była utworzona.

 • 1406 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1350 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1300 lat po Soborze Efeskim
 • 1280 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1178 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1050 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 944 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 861 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 608 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 592 lat po Soborze Laterańskim II
 • 552 lat po Soborze Laterańskim III
 • 516 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 486 lat po Soborze w Lyonie I
 • 457 lat po Soborze w Lyonie II
 • 419 lat po Soborze w Vienne
 • 313 lat po Soborze w Konstancji
 • 286 lat po Soborze Florenckim
 • 214 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 168 lat po Soborze Trydenckim
 • 139 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 234 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodząc do kościoła musimy mieć świadomość, że jest to miejsce kultu, w którym będziemy konfrontowani z najważniejszą Prawdą. Możemy tutaj zostać uzdrowieni i skierowani na drogę do życia w świętości, gotowi na spotkanie z Bogiem. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku