Parafia i Kościół Św. Klemensa w Ustroniu

Kościół i Parafia Św. Klemensa w Ustroniu

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Klemensa w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Ustroń. Dokładnym adresem parafii jest ul. Konopnickiej 1. Według danych diecezjalnych parafia posiada 4526 wiernych. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1447 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Antoni Sapota.

Jaki jest adres parafii?

ul. Konopnickiej 1
43-450 Ustroń

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8542449

Email: as*****@po****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Antoni Sapota

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1447
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4526

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1962
Numer parafii: 25522BIE

ID-301

W roku 2022 parafia obchodziła 575 lat istnienia.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1122 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1066 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1016 lat po Soborze Efeskim
 • 996 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 894 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 766 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 660 lat po Soborze Nicejskim II
 • 577 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 324 lat po Soborze Laterańskim I
 • 308 lat po Soborze Laterańskim II
 • 268 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 232 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 202 lat po Soborze w Lyonie I
 • 173 lat po Soborze w Lyonie II
 • 135 lat po Soborze w Vienne
 • 29 lat po Soborze w Konstancji
 • 2 lata po Soborze Florenckim
 • 70 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 116 lat przed Soborem Trydenckim
 • 423 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 518 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Modlitwy za kapłanów, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Papież Franciszek powiedział, że „świat bez modlitwy jest jak świat bez słońca”. Módlmy się nieustanne, aby promienie miłosierdzia Bożego dosięgły wszystkie narody świata i zapanował pokój. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku