Parafia i Kościół Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

Kościół i Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

Poznaj dokładny adres parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kokosowa 12. Według danych diecezjalnych parafia posiada 3000 wiernych. W 2002 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Adam Zelga.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kokosowa 12
02-797 Warszawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-4255398

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Adam Zelga

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2002
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2354
Numer parafii: 71986WAR

ID-8996

W roku 2020 parafia obchodziła 18 lat istnienia.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1677 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1621 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1571 lat po Soborze Efeskim
 • 1551 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1449 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1321 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1215 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1132 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 879 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 863 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 823 lat po Soborze Laterańskim III
 • 787 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 757 lat po Soborze w Lyonie I
 • 728 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 690 lat po Soborze w Vienne
 • 584 lat po Soborze w Konstancji
 • 557 lat po Soborze Florenckim
 • 485 lat po Soborze Laterańskim V
 • 439 lat po Soborze Trydenckim
 • 132 lat po Soborze Watykańskim I
 • 37 lat po Soborze Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Dobrze jest mieć tekst modlitwy przed sobą w trakcie jej odmawiania. Pomaga to nam się lepiej skupić. W naszym modlitewniku online znajdziesz dziesiątki modlitw, których tekst możesz łatwo wydrukować. Sprawdź i wydrukuj tekst polskiej Modlitwy i z pokorą pomódl się. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku