Parafia i Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Warszawie

Kościół i Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Matki Boskiej Różańcowej, która znajduje się w Warszawie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Dokładnym adresem parafii jest ul. Wysockiego 8. Według danych diecezjalnych parafia posiada 18750 wiernych. W 1913 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. ks. Zygmunt Wirkowski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Wysockiego 8
03-371 Warszawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-8112627

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zygmunt Wirkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1913
Diecezja warszawsko-praska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 18750

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5795
Numer parafii: 40858WAR

ID-9118

W roku 2015 parafia obchodziła 102 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Matki Boskiej Różańcowej była utworzona.

 • 1588 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1532 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1482 lat po Soborze Efeskim
 • 1462 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1360 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1232 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1126 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1043 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 790 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 774 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 734 lat po Soborze Laterańskim III
 • 698 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 668 lat po Soborze w Lyonie I
 • 639 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 601 lat po Soborze w Vienne
 • 495 lat po Soborze w Konstancji
 • 468 lat po Soborze Florenckim
 • 396 lat po Soborze Laterańskim V
 • 350 lat po Soborze Trydenckim
 • 43 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 52 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Każdy porządny katolik powinien się regularnie modlić. Skorzystaj z naszej łatwej do wydruku Modlitwy, aby wyrazić swoją miłość do Boga. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Pomódlmy się w intencji naszych wrogów, naszych nieprzyjaciół. Niech odkryją najważniejszą prawdę, że Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku