Parafia i Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Kościół i Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Andrzeja Apostoła, która znajduje się w Warszawie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Chłodna 9. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 4500 z danymi z innych parafii. Parafia została ukonstytuowana w roku 1774. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Leszek Slipek.

Jaki jest adres parafii?

ul. Chłodna 9
00-891 Warszawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-6203747

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Leszek Slipek

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1774
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3349
Numer parafii: 21234WAR

ID-8954

W roku 2022 parafia obchodziła 248 lat istnienia.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1449 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1393 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1343 lat po Soborze Efeskim
 • 1323 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1221 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1093 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 987 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 904 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 651 lat po Soborze Laterańskim I
 • 635 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 595 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 559 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 529 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 500 lat po Soborze w Lyonie II
 • 462 lat po Soborze w Vienne
 • 356 lat po Soborze w Konstancji
 • 329 lat po Soborze Florenckim
 • 257 lat po Soborze Laterańskim V
 • 211 lat po Soborze Trydenckim
 • 96 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 191 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Modlimy się nie po to, aby wymagać, zmuszać Boga, naszego Pana, do naszych widzi-mi-się. Modlitwa to co najwyżej prośba, a w gestii Boga i do jego pełnej decyzji jest to czy nas wysłucha, czy nie. Dlatego módlmy się odmawiając Modlitwę, tak często jak tylko możemy. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Zabiegani, zajęci codziennymi troskami łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach i celach katolika. Nie poddajcie się temu i módlcie się do Boga Ojca codziennie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku