Parafia i Kościół Św. Klemensa w Warszawie

Kościół i Parafia Św. Klemensa w Warszawie

Parafia Św. Klemensa położona jest w Warszawie. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Karolkowa 49. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 4500 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została ukonstytuowana w roku 1952. Proboszczem jest ks. Jan Zubel CSSR. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Karolkowa 49
01-203 Warszawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-5784200

Email: pk******@re*******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Zubel CSSR

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1952
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 4500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8891
Numer parafii: 66405WAR

ID-9007

Parafia miała dokładnie 64 lat w roku 2016.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1627 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1571 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1521 lat po Soborze Efeskim
 • 1501 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1399 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1271 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1165 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1082 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 829 lat po Soborze Laterańskim I
 • 813 lat po Soborze Laterańskim II
 • 773 lat po Soborze Laterańskim III
 • 737 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 707 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 678 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 640 lat po Soborze w Vienne
 • 534 lat po Soborze w Konstancji
 • 507 lat po Soborze Florenckim
 • 435 lat po Soborze Laterańskim V
 • 389 lat po Soborze Trydenckim
 • 82 lat po Soborze Watykańskim I
 • 13 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Nie musisz samemu odmawiać modlitw w domu. Czasami warto wyszukać sobie mówioną Litanię na YouTube i przy takie pomocy wspólnie pomodlić się. Nie muszę chyba przypominać jak ważna w życiu każdego katolika powinna być regularna modlitwa. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku