Parafia i Kościół Św. Michała Archanioła w Wilkowicach

Kościół i Parafia Św. Michała Archanioła w Wilkowicach

Witamy na stronie poświęconej parafii Św. Michała Archanioła położonej w Wilkowicach. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kościelna 14. Kilka lat temu w Parafii było 5800 wiernych. Rokiem początkujących działalność parafii był 1797. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Franciszek Kuliga.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 14
43-365 Wilkowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8171270

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Franciszek Kuliga

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1797
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8729
Numer parafii: 81315BIE

ID-231

Parafia miała dokładnie 221 lat w roku 2018.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1472 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1416 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1366 lat po Soborze Efeskim
 • 1346 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1244 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1116 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1010 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 927 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 674 lat po Soborze Laterańskim I
 • 658 lat po Soborze Laterańskim II
 • 618 lat po Soborze Laterańskim III
 • 582 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 552 lat po Soborze w Lyonie I
 • 523 lat po Soborze w Lyonie II
 • 485 lat po Soborze w Vienne
 • 379 lat po Soborze w Konstancji
 • 352 lat po Soborze Florenckim
 • 280 lat po Soborze Laterańskim V
 • 234 lat po Soborze Trydenckim
 • 73 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 168 lat przed Soborem Watykańskim II

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Nowennę pompejańską w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. Słowa te wypowiedział św. Maksymilian Maria Kolbe. Poświęcił się dla innych, oddał życie, cały czas się modlił. Modlitwa dała mu siłę i odwagę, aby dać największe świadectwo swojej wiary. Pomódlmy się w intencji naszych wrogów, naszych nieprzyjaciół. Niech odkryją najważniejszą prawdę, że Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku