Parafia i Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

Kościół i Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Wołominie. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Kościelna 54. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 15500 parafian. Rokiem początkujących działalność parafii był 1924. Proboszczem jest ks. Sylwester Sienkiewicz. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 54
05-200 Wołomin

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-7999704

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Sylwester Sienkiewicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1924
Diecezja warszawsko-praska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 15500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1977
Numer parafii: 88251WAR

ID-9173

W 2017 parafia liczyła sobie 93 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1599 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1543 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1493 lat po Soborze Efeskim
 • 1473 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1371 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1243 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1137 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1054 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 801 lat po Soborze Laterańskim I
 • 785 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 745 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 709 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 679 lat po Soborze w Lyonie I
 • 650 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 612 lat po Soborze w Vienne
 • 506 lat po Soborze w Konstancji
 • 479 lat po Soborze Florenckim
 • 407 lat po Soborze Laterańskim V
 • 361 lat po Soborze Trydenckim
 • 54 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 41 lat przed Soborem Watykańskim II

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Kościół Katolicki wytworzył w przeciągu swojego istnienia wielu świętych i ludzi o pięknym umyśle i sercu. Byli oni w stanie pod natchnieniem Ducha Świętego stworzyć przepiękne modlitwy i pieśni. Niektóre wymagają jednak trochę wprawy w ich odmawianiu. Sprawdź jak odmawiać Modlitwa do Św. Michała Archanioła, aby nigdy się nie pomylić, jak i pomodlić się za jej pomocą w sposób odpowiednio godny. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku