Parafia i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

Kościół i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

Kościół parafialny położony jest w Zagwiździu. Dokładnym adresem parafii jest Zagwiżdże, ul. Górki 4. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 940 parafian. Parafia została założona w 1920 roku. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Reinhold Gallus.

Jaki jest adres parafii?

Zagwiżdże, ul. Górki 4
46-030 Murów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4214086

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Reinhold Gallus

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1920
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 940

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6735
Numer parafii: 18212OPO

ID-4883

W 2017 minęło 97 lat od dnia założenia parafii.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1595 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1539 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1489 lat po Soborze Efeskim
 • 1469 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1367 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1239 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1133 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1050 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 797 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 781 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 741 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 705 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 675 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 646 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 608 lat po Soborze w Vienne
 • 502 lat po Soborze w Konstancji
 • 475 lat po Soborze Florenckim
 • 403 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 357 lat po Soborze Trydenckim
 • 50 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 45 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku