Parafia i Kościół Św. Józefa w Zakroczymiu

Kościół i Parafia Św. Józefa w Zakroczymiu

Kościół parafialny położony jest w Zakroczymiu. A dokładnie rzeczy biorąc w Zakroczymiu przy ul. 18 Stycznia 1. Parafia posiada 3490 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Rokiem założenia parafii Św. Józefa jest rok 1065. ks. Jerzy Bieńkowski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. 18 Stycznia 1
05-170 Zakroczym

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-7852138

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jerzy Bieńkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1065
Diecezja płocka
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3490

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8321
Numer parafii: 39722PLO

ID-5506

W 2016 parafia liczyła sobie 951 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 740 lat po Soborze Nicejskim I
 • 684 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 634 lat po Soborze Efeskim
 • 614 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 512 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 384 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 278 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 195 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 58 lat przed Soborem Laterańskim I
 • 74 lat przed Soborem Laterańskim Drugim
 • 114 lat przed Soborem Laterańskim Trzecim
 • 150 lat przed Soborem Laterańskim Czwartym
 • 180 lat przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 209 lat przed Soborem w Lyonie II
 • 247 lat przed Soborem w Vienne
 • 353 lat przed Soborem w Konstancji
 • 380 lat przed Soborem Florenckim
 • 452 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 498 lat przed Soborem Trydenckim
 • 805 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 900 lat przed Soborem Watykańskim II

Co dzisiaj zrobiłeś/łaś dla swojego Pana Jezusa Chrystusa? Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Via Crucis klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku