Parafia i Kościół Św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskiym

Poznaj dokładny adres parafii Św. Jadwigi Śląskiej oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest Zalesie Śląskie, ul. Św.Jadwigi 7. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 1348 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została ukonstytuowana w wieku XIV. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Czesław Gac.

Jaki jest adres parafii?

Zalesie Śląskie, ul. Św.Jadwigi 7
47-150 Leśnica Opolska

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4615210

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Czesław Gac

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XIVw.
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1348

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7036
Numer parafii: 75808OPO

ID-4669

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Dzisiejszy dzień jest dobry na odmówienie Modlitwy za kapłanów. Przygotowaliśmy specjalną wersję PDF do druku, aby było Ci łatwiej się modlić. Bóg w swojej mocy i łasce dał nam życie i Ziemię w opiekę. My, jako posłuszni jego słowom musimy się pokornie modlić prosząc go o łaskę i wybaczenie za nasze grzechy. Św. Alfons de Liguori pisał o modlitwie, iż jest to środek niezbędny do zbawienia. Nie ma modlitwy, nie ma zbawienia, jest wieczne potępienie. Nie dajmy się zwieść przez wygodę życia w obecnym świcie i pamiętajmy, aby regularnie i prawdziwie modlić się. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz