Parafia i Kościół Św. Antoniego Padewskiego w Zdzieszowicach

Kościół i Parafia Św. Antoniego Padewskiego w Zdzieszowicach

Kościół parafialny położony jest w Zdzieszowicach. Mieści się przy ul. Pokoju 1. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 13000 wiernych. Rokiem założenia parafii Św. Antoniego Padewskiego jest rok 1923. ks. Antoni Komor sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Pokoju 1
47-330 Zdzieszowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4844237

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Antoni Komor

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1923
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 13000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5109
Numer parafii: 40263OPO

ID-4670

Parafia miała dokładnie 92 lat w roku 2015.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Antoniego Padewskiego od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1598 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1542 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1492 lat po Soborze Efeskim
 • 1472 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1370 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1242 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1136 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1053 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 800 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 784 lat po Soborze Laterańskim II
 • 744 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 708 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 678 lat po Soborze w Lyonie I
 • 649 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 611 lat po Soborze w Vienne
 • 505 lat po Soborze w Konstancji
 • 478 lat po Soborze Florenckim
 • 406 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 360 lat po Soborze Trydenckim
 • 53 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 42 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Bóg Wszechmogący stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy mu winni wdzięczność i posłuszeństwo, aby po zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki móc cieszyć się z przebywania wśród aniołów w Niebie. Niestety dostanie się tam nie jest takie proste. Wymaga wysiłku. Jednym z wielu kroków, które nas zliżą do życia wiecznego jest gorliwa i pełna miłości do naszego Pana modlitwa. Jest pewna modlitwa, której tekst zawiera "Przyjdź, Duchu Święty". Czy wiesz jak się ona nazywa? Ojcze Niebieski, przyjmij proszę nasze modlitwy i pomóż nam, swoim dzieciom, rozpoznawaniu przeszkód, które mogą nas prowadzić na złą drogę. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku