Parafia i Kościół Św. Jadwigi Królowej w Złocieńcu

Kościół i Parafia Św. Jadwigi Królowej w Złocieńcu

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Jadwigi Królowej w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Złocieniec. Znajduje się dokładnie przy ul. Połczyńska 10. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 3800 zarejestrowanych wiernych. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 2000 roku. Proboszczem jest ks. Krzysztof Mazur. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Połczyńska 10
78-520 Złocieniec

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-94-3671423

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Krzysztof Mazur

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2000
Diecezja kielecka
Województwo: zachodniopomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7750
Numer parafii: 86678KIE

ID-2851

Parafia miała dokładnie 22 lat w roku 2022.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Jadwigi Królowej, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1675 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1619 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1569 lat po Soborze Efeskim
 • 1549 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1447 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1319 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1213 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1130 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 877 lat po Soborze Laterańskim I
 • 861 lat po Soborze Laterańskim II
 • 821 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 785 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 755 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 726 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 688 lat po Soborze w Vienne
 • 582 lat po Soborze w Konstancji
 • 555 lat po Soborze Florenckim
 • 483 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 437 lat po Soborze Trydenckim
 • 130 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 35 lat po Soborze Watykańskim II

Jako Katolicy musimy szukać wstawiennictwa świętych, tych, którzy weszli do pełni raju. Módlmy się do naszych patronów, do innych świętych przy użyciu pięknych modlitw. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Modlitwę za dzieci. Odmów też modlitwę dziękczynną. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Bądźmy wierni naszemu Bogu. Pokazujmy to nie tylko przez naszą gorliwą modlitwę, ale też naszymi czynami w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku