Parafia i Kościół Św. Wawrzyńca w Żółkiewce

Kościół i Parafia Św. Wawrzyńca w Żółkiewce

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Wawrzyńca w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Żółkiewka. Parafia liczy sobie 3200 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Rokiem początkujących działalność parafii był 1417. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Marian Więch.

Jaki jest adres parafii?

22-335 Żółkiewka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-84-6831627

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Marian Więch

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1417
Diecezja lubelska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 227
Numer parafii: 81047LUB

ID-3922

Parafia miała dokładnie 599 lat w roku 2016.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

  • 1092 lat po Soborze Nicejskim I
  • 1036 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
  • 986 lat po Soborze Efeskim
  • 966 lat po Soborze Chalcedońskim
  • 864 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
  • 736 lat po Soborze Konstantynopolskim III
  • 630 lat po Soborze Nicejskim Drugim
  • 547 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
  • 294 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
  • 278 lat po Soborze Laterańskim II
  • 238 lat po Soborze Laterańskim III
  • 202 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
  • 172 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
  • 143 lat po Soborze w Lyonie II
  • 105 lat po Soborze w Vienne
  • 1 rok przed Soborem w Konstancji
  • 28 lat przed Soborem Florenckim
  • 100 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
  • 146 lat przed Soborem Trydenckim
  • 453 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
  • 548 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Litanię do Matki Boskiej Częstochowskiej. Odmów też modlitwę dziękczynną. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku