Parafia i Kościół Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Kościół i Parafia Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Czy szukasz danych parafii Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Znajduje się dokładnie przy ul. Kościelna 12. Parafia liczy sobie 6000 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? W roku 1977 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Jerzy Czarnota.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 12
96-300 Żyrardów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-46-8553291

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jerzy Czarnota

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1977
Diecezja łomżyńska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 6000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5406
Numer parafii: 48610LOM

ID-4282

W 2020 parafia miała 43 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1652 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1596 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1546 lat po Soborze Efeskim
 • 1526 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1424 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1296 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1190 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1107 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 854 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 838 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 798 lat po Soborze Laterańskim III
 • 762 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 732 lat po Soborze w Lyonie I
 • 703 lat po Soborze w Lyonie II
 • 665 lat po Soborze w Vienne
 • 559 lat po Soborze w Konstancji
 • 532 lat po Soborze Florenckim
 • 460 lat po Soborze Laterańskim V
 • 414 lat po Soborze Trydenckim
 • 107 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 12 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Koronkę do Ducha Świętego w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. Słowa te wypowiedział św. Maksymilian Maria Kolbe. Poświęcił się dla innych, oddał życie, cały czas się modlił. Modlitwa dała mu siłę i odwagę, aby dać największe świadectwo swojej wiary. Będąc w podróży lub w pracy warto odmówić sobie akty strzeliste.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku