Parafia i Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie

Kościół i Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie

Czy szukasz danych parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Kościół parafialny mieści się przy ul. 1000-lecia 140. Parafia posiada 3610 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W 1675 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. ks. Eugeniusz Mikita sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. 1000-lecia 140
24-103 Żyrzyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-81-8814283

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Eugeniusz Mikita

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1675
Diecezja lubelska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3610

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8593
Numer parafii: 51393LUB

ID-3895

Parafia miała dokładnie 344 lat w roku 2019.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1350 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1294 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1244 lat po Soborze Efeskim
 • 1224 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1122 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 994 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 888 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 805 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 552 lat po Soborze Laterańskim I
 • 536 lat po Soborze Laterańskim II
 • 496 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 460 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 430 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 401 lat po Soborze w Lyonie II
 • 363 lat po Soborze w Vienne
 • 257 lat po Soborze w Konstancji
 • 230 lat po Soborze Florenckim
 • 158 lat po Soborze Laterańskim V
 • 112 lat po Soborze Trydenckim
 • 195 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 290 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić: Modlitwa o uwolnienie. Odmów też modlitwę dziękczynną. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku