Cytat z Biblii na dziś: Psalm 111:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 111:10 tekst:

Bojaźń Pańska początkiem mądrości.

Znaczenie

Jest to jedyna i najwłaściwsza podstawa, którą powinno zająć stworzenie wobec swojego Stwórcy, który jest Sprawcą naszego istnienia, jest Stwórcą, Zachowawcą i Panem wszechświata. Zatem gdy On mówi, nasze uszy powinny być zwrócone ze czcią i uwagą na Jego głos, nasze wszystkie władze powinny być czujne i gotowe do wypełnienia Jego rozkazów. Także wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, czy to nasza szczęśliwość, bezpieczeństwo, szlachetność charakteru, które pobudzają do miłości i wdzięczności, przestrzegają rozporządzeń, postępują w znajomości i mądrości, to wszystko zawisło na naszej najwyższej czci dla Boga. Przeto Bóg radby pielęgnować i uprawiać rozpoczętą w nas synowską cześć, jaka się Jemu od nas należy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku