Cytat z Biblii na dziś: Psalm 116:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 116:7 tekst:

Nawróć się, duszo moja, do odpocznienia swego, albowiem ci Pan dobrze uczynił.

Znaczenie

Chrześcijański sposób i porządek myślenia wiele oddziaływa na rozwój lub upadek duchowy, jak również jest probierzem duchowego stanu jednostki. Powinniśmy zawsze starać się o dobry sposób myślenia. Przez dobry sposób myślenia, czyli porządek myśli, rozumiemy normalny stan, do którego zwykle umysł się skłania w chwilach wolnych. Podczas gdy jesteśmy zatrudnieni wypełnianiem obowiązków codziennego życia i potrzeb, musimy zwracać uwagę i myśli nasze na pracę, którą wykonujemy, bo jeżelibyśmy to czynili mechanicznie, bez skupienia myśli, to taka praca nie mogłaby być dobrze wykonaną, a jednak i tutaj zasada Chrześcijańska utwierdzona w charakterze, będzie kierować bezwiednie. I wtedy skoro tylko wysiłek w pracy, staraniach i troskach na chwilę ustanie, ugruntowany porządek i sposób myślenia, (jak igła magnesowa zwraca się ku biegunowi), prędko winien powrócić Chrześcijanina do jego odpoczynku w Bogu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku