Cytat z Biblii na dziś: Psalm 119:165 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 119:165 tekst:

Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo, nie przytrafi się [im] żadne potknięcie.

Znaczenie

Nasze życzenia i prośby do Boga powinny być zanoszone o łaskę, mądrość, owoce ducha, o możność służenia Bogu i braciom, jak również o coraz większy wzrost w podobieństwie Syna Bożego… Kto może wątpić, aby w tych warunkach obiecany „Pokój Boży, który przechodzi wszelki rozum” nie miał strzec takich serc i myśli? Pokój ten jest zdolny rozproszyć wielkie zło, które trapi serca wielu. Samolubstwo i ambicja nie miałyby dostępu do takiego serca. Pokój Boży może prowadzić rząd w sercach naszych i chronić od trosk i kłopotów świata, pomimo że żyjemy w niekorzystnych warunkach, nawet i wtedy, gdy sam Szatan napastuje nas przez swych uczynnych zwolenników.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku