Cytat z Biblii na dziś: Psalm 119:97 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 119:97 tekst:

Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam.

Znaczenie

Jest to wielki przywilej dla Chrześcijanina badać Słowo Boże, a jednak bardzo wiele badań dzieje się bez celu. Badanie, jeżeli nie wprowadza się w czyn, gorszym jest, niż marnowanie czasu. Lud Boży powinien korzystać z każdej możliwej i racjonalnej sposobności, by posiąść znajomość Boskiego Planu — nawet gdyby to wymagało pewnej ofiary; lecz dziecko Boże powinno baczną zwracać uwagę, by to, co ono w tym celu ofiaruje, jak na przykład: przyjemność lub czas, było jego własne, aby to nie działo się kosztem drugich. Jeżeli badanie Pisma Św. dzieje się kosztem innych, to jest wtedy raczej dowodem samolubstwa, aniżeli znakiem posiadania ducha miłości Bożej.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku