Cytat z Biblii na dziś: Psalm 16:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 16:11 tekst:

Obfitość wesela jest przed obliczem Twojem rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki.

Znaczenie

W obecności Pańskiej jest zawsze obfitość wesela bez względu, gdzieby to nie było. Ćwiczmy się zatem coraz więcej w zapoznawaniu się z Bogiem, przystępując do Niego coraz bliżej w modlitwie, przez badanie Jego Słowa, w rozmyślaniu o Jego dobrodziejstwach. Jego Opatrzności, objawianiu się Jego łaski w naszych osobistych doświadczeniach, jak również o Jego wielkich i kosztownych obietnicach, które wszystkie są Tak i Amen w Chrystusie Jezusie. Przeto „przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam”. (Jakub 4:8); objawi wam samego siebie i uczyni sobie u was przybytek, tj. mieszkanie. Zaiste, jest to wola Boża, aby wszystkie Jego dzieci czuły się w Nim szczęśliwymi, powinni się zawsze radować i weselić, a jeżeli komu brak tego błogosławieństwa, to znaczy, iż żyje niżej stanu, do którego przysługuje mu prawo.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku