Cytat z Biblii na dziś: Psalm 17:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 17:15 tekst:

Gdy się ocucę nasycony będę obrazem obliczności Twojej.

Znaczenie

„Dajmy teraz wzniosły polot myślom naszym, A niech oderwą się na chwilę od życia nicości. Uchyl uchodzącą zasłonę i przyjrzyj się Niezmiernej chwale wieczności.” Niech nasze serca zostaną natchnione a umysły nasze zajmą się myślami o Bogu i Chrystusie tak o świętych przyszłości, jak i czasu teraźniejszego, o dziedzictwie niebieskim, o błogosławieństwach przyszłego dzieła naszego, współudziału z Chrystusem, o zacności i dobrodziejstwie Boskiego planu, o chwale i błogosławieństwie z przyczyny naszego połączenia z Chrystusem, kiedy nasze dzieło doczesnego żywota będzie skończone. Do tych rozmyślań dodajmy jeszcze pociechę i błogosławieństwo osobistej łączności z Bogiem przez modlitwę i badanie Jego słowa, jak i wspólne zgromadzanie się dla wzajemnego budowania się i modlitwy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku