Cytat z Biblii na dziś: Psalm 19:1-4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 19:1-4 tekst:

Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje, Dzień dniowi podoje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz mowy, ani słów, gdzieby głosu ich słychać nie było; lecz i melodia rozchodzi się po całej ziemi i na kończyny świata słowa ich.

Znaczenie

Wspaniale widowisko niebios, tak podczas dnia, jak i nocy powinno wzbudzić w nas uwielbienia i adorację dla Stwórcy, powinno natchnąć świętą czcią i wzniesieniem ducha. Czy ta bezgłośna działalność, doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu, i świetna jasność niebieskich zastępów, nie powinna oddziałać na nas, i pobudzić do gorliwej czynności bez zamętu, lub ostentacji, do doskonałego posłuszeństwa Temu, który czyni doskonale, który nie błądzi, i jest za dobry, by miał wyrządzać przykrość, i starać się, aby chwała Pańska, którą zostaliśmy oświeceni sami, odbiła się od nas na tych, którzy na nas patrzą.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku