Cytat z Biblii na dziś: Psalm 19:13-15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 19:13-15 tekst:

Od tajemnych występków oczyść mnie. I od swawolnych zachowaj sługę Twego, aby nie panowały nade mną … Niech będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, Skało moja i Odkupicielu mój.

Znaczenie

Zdaje się, że każdy inteligentny Chrześcijanin powinien odmawiać tę natchnioną modlitwę, aby być oczyszczonym od tajemnych występków, aby tym sposobem mógł uniknąć przestępstwa wielkiego; a także modląc się szczerze, mógł czuwać nad początkowymi grzechami, i zachować swe serce czystym, przez ustawiczne zbliżanie się do źródła łaski z prośbą o pomoc w razie potrzeby. Jeżeli ktoś stara się być blisko Boga i prowadzi życie święte przez unikanie tylko wielkich przestępstw, a zaniedbuje chronienia się grzechów sekretnych, początkowych, wytwarzających się w jego umyśle, taki stara się czynić rzecz dobrą, lecz w sposób głupi i niedorzeczny.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku