Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 23:5 tekst:

Namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.

Znaczenie

Kielich pełny i opływający ma dwojakie znaczenie. Jest to kielich radości i kielich smutku, a w obydwóch razach jest opływający, przepełniony. Ktokolwiek chciałby stać się uczestnikiem radości swego Pana, musi także stać się uczestnikiem i kielicha Jego cierpień; musimy pierwej z Nim cierpieć, jeżeli chcemy z Nim królować. Lecz cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne tej chwały, która ma się objawić w nas i dlatego możemy się radować w uciskach, a jak utrapienia obfitowały, tak i radość obfitować będzie, możemy też powiedzieć z Apostołem: radujcie się i znowu mówię radujcie się!

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku