Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 23:6 tekst:

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni.

Znaczenie

Dobroć i miłosierdzie, których spodziewamy się odziedziczyć w przyszłości, mają swój początek w doczesnym żywocie, a tym samem powinny być cenione. Ktokolwiek nie doświadczał tego rodzaju radości w teraźniejszym czasie, to zapewne nie jest przygotowanym do osiągnięcia radości Pańskich w Jego Królestwie, które mógłby otrzymać w nowym zarządzie Królestwa, w Tysiącleciu. Radość i błogosławieństwa, które wierni Pańscy otrzymują, nie należy uważać chwilowe tylko te, których doświadczali, kiedy pierwotnie zostali przyjęci do łaski Bożej i gdy się Mu ofiarowali. Na miłosierdzie i dobrodziejstwa Pańskie nie należy spoglądać w daleką przeszłość, lecz należy uznawać i oceniać także i te czasu teraźniejszego. Od dnia do dnia dobroć i miłosierdzie Boże za nami postępują, odświeżają nasze siły, wzmacniają i sprowadzają błogosławieństwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku