Cytat z Biblii na dziś: Psalm 25:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 25:9 tekst:

Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej.

Znaczenie

Takie usposobienie jest ważne dla tych, którzy pragną otrzymać mądrość, pochodzącą z góry. Muszą posiadać poczucie swych słabości i braku mądrości, inaczej nie przyjmą oni tej mądrości szczodrze i z zamiłowaniem, której Bóg udzieli w teraźniejszym czasie jedynie tym, których serca znajdują się we właściwym usposobieniu do jej przyjęcia. Można także zauważyć i to, że pokora jest główną podstawą ducha zdrowego zmysłu, że tylko ten może myśleć sprawiedliwie, rozsądnie, bezstronnie, kto jest pokornego ducha. Zatem musimy przyznać, że pokora jest najpierwszym pierwiastkiem usposobienia, czyli umysłu Chrystusowego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku