Cytat z Biblii na dziś: Psalm 27:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 27:14 tekst:

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!

Znaczenie

Czas jest ważnym czynnikiem w planie Boga, przeto nie powinniśmy czuć się zawiedzionymi, gdy nasza cierpliwość i wytrwałość jest wystawiona na próbę, a błogosławieństwa, których pożądamy, nie nadchodzą, Bóg postanowił czas na uformowanie świata i przygotowanie go na pomieszkanie dla ludzi. Czas, by dać światu dostateczne doświadczenie złego: czas, na przyjście Chrystusa jako Zbawiciela świata: czas, na przygotowanie Kościoła, który ma mieć udział w chwalebnym Jego panowaniu; czas także musi być dany dla uregulowania, uformowania i naprawienia osobistych spraw Jego ludu. Bóg nie zapomina o nas, chociaż odpowiedzi na nasze modlitwy, zdaje się nam, nie przychodzą. On, który nie dozwala, by bez Jego woli i wróbel upadł na ziemie, i który policzył wszystkie włosy na głowach naszych, nie jest obojętnym na wołanie, choćby o najdrobniejsze i małoznaczące potrzeby swego uniżonego i pokornego dziecięcia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku