Cytat z Biblii na dziś: Psalm 29:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 29:11 tekst:

Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju.

Znaczenie

Jeśli przechodzisz przez próby i pokusy, które jesteś w możności zwyciężyć, które przy tym wyrabiają przymioty charakteru, jak: cierpliwość, doświadczenie, sympatyzowanie, braterską miłość etc., raduj się i ofiaruj dziękczynne modły, oceniając Boską pomoc i miłosierdzie. Jeżeli zaś próby i doświadczenia są cięższymi, niż możesz je znieść, które mogłyby cię zgnieść, przedstaw swą sprawę Temu, który obiecał nosić nasze ciężary, prosząc o pomoc w niesieniu tego, co mogłoby wyjść na twoje dobro, a uwolni cię od wszystkiego, co mogłoby przynieść ci szkodę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku