Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 31:16 tekst:

W rękach Twoich są czasy moje.

Znaczenie

Wszyscy słudzy Boży życie swoje poświęcili wtedy, gdy stali się naśladowcami Baranka, i gdyby oni pojmowali swoją ustawiczną ofiarę, to w rzeczywistości byliby radzi, aby ta ofiara dokończyła się, była uzupełnioną, jeżeli taką jest wola Boża, bez względu w jaki sposób, lub jaką drogą Opatrzność Jego tego dokona. Wszyscy ofiarowani, należący do klasy Eliasza mają pamiętać, że bez wiedzy i zezwolenia Bożego, ani włos z głowy ich nie spadnie. Ich usposobienie serc powinno być to, jak wyraził nasz drogi Zbawiciel: „Kielich, którego mi nalewa Ojciec, izali nie mam pić?” Serca ich powinny odczuwać również to, jak wyraża poeta: „Jestem kontent z losu swego i kierownictwa ręki Pana mego”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku