Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 31:2 tekst:

W tobie Panie mam nadzieją.

Znaczenie

Nic nie może Chrześcijanina postawić w bardziej przykrym położeniu wobec jego nieprzyjaciół, jako to, gdy, choć na chwilę wypuści z rąk kotwicę wiary. Niech to uczyni, a zaraz ciemność zacznie się zbierać wokoło niego, i nie będzie mógł widzieć jasności oblicza Niebieskiego Ojca, gdyż „bez wiary nie można podobać się Bogu”, a gdy ponownie stara się uchwycić za tę kotwicę, natenczas moc ciemności usiłuje otoczyć go zwątpieniem i bojaźnią, zwykle opartym na ludzkiej niedoskonałości, o której zawsze powinno się pamiętać, że jest pokryta szatą Chrystusowej sprawiedliwości. Jeżeli chcemy, by pokój Boży zawsze panował w naszych sercach, to nie powinniśmy wypuszczać z rąk naszej kotwicy wiary, ani pozwolić Szatanowi, by mógł użyć swych zgubnych zabiegów i zniszczył naszą odwagę Uczucia naszych serc powinny wyrażać słowa Hioba: „Choćby mię i zabił, przecie w Nim będę ufał.” Hiob 13:15.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku