Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 31:25 tekst:

Zmacniajcie się, (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu.

Znaczenie

Bywa niekiedy, że Szatan stara się nas zniechęcić przez nasuwanie myśli tego rodzaju, że nasze doświadczenia, próby i przeciwności spotykane na „wąskiej drodze” ofiary, są bezpożyteczne i moglibyśmy zupełnie ich zaniechać … Cośmy powinni czynić w takim razie? Powinniśmy iść śladem naszego Zbawiciela, który się udawał do swego Ojca i szukał Jego oblicza, powinniśmy starać się dowiedzieć, czy nasze sprawy znajdują u Niego przyjęcie; starać się o upewnienie, że chociaż świat nas ma w nienawiści i mówi wszystko złe przeciwko nam, to jednak On pochwala nasze postępowanie; starać się o świeże dowody zapewnienia, że Bóg dozwoli nam mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu i osiągnąć żywot wieczny.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku