Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 31:4 tekst:

Tyś jest skałą moją i obroną moją; przetoż dla imienia Twego prowadź mnie i kieruj mną.

Znaczenie

Kiedy Bóg zsyła na nas pewnego rodzaju doświadczenia dla naszej nauki, niektóre z tych doświadczeń przychodzą w sposób łagodny, naturalny, lecz zdarza się czasami, iż taki sposób postępowania może się zmienić, a Opatrzność Boska uzna za potrzebny inny i przyprowadza często do zmiany warunków, bądź przyjaznych, bądź niepomyślnych, wytwarzając nowe warunki i okoliczności. Zatem ci, którzy się uważają za Duchownego Izraela, nie powinni szemrać, lub narzekać, a nawet wypowiadać co oni by woleli, lecz cierpliwie wyczekiwać Boskiego kierownictwa. Jeżeli możemy rozeznać prowadzącą rękę Opatrzności, nawet gdy to byłyby warunki nieprzyjazne i gorsze od tych, w których znajdowaliśmy się poprzednio, to jednak powinniśmy je przyjąć bez powątpiewania, owszem z poddaniem się, zaufaniem, wiarą i wesołością.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku