Cytat z Biblii na dziś: Psalm 32:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 32:8 tekst:

Dam ci rozum, i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; dam ci radę obróciwszy na cię oko moje.

Znaczenie

Jedną z najważniejszych rzeczy dla wierzących jest, by nauczyli się we wszystkich sprawach życia udawać do Boga, aby nigdy nie przedsiębrali nic takiego bądź w sprawach duchownych, lub doczesnych, nimby pierwej nie dowiedzieli, jaka jest wola Boża odnośnie do tej, lub innej sprawy… My pielgrzymujemy do ziemi Chananejskiej i wiemy, że wiele innych jeszcze doświadczeń będziemy musieli przechodzić, jeżeli chcemy osiągnąć Pańskie obietnice. To, czego mamy się uczyć jest: gotowość i zupełne posłuszeństwo kierownictwu Bożemu nie z szemraniem, ale z radością; i tego tylko należy się spodziewać od tych, którzy już skorzystali z zadań poprzednio im danych, a przede wszystkim, że nauczyli się wiary, tj. polegania na mocy, dobroci i wierności Bożej.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku