Cytat z Biblii na dziś: Psalm 34:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 34:8 tekst:

Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Znaczenie

Jak wielce wzmacnia się zaufanie Chrześcijanina, gdy się przekonywa, że chociaż mocy ziemskie sprzeciwiają mu się, a sam w sobie czuje się bezsilnym, by wytrzymać napaści przeciwników, a w dodatku ciało i krew walczy przeciw niemu, oprócz tego musi walczyć z duchownymi mocami ciemności, które są wysoko, przeciw Szatanowi i jego zastępom — to jednak mimo to większy jest Ten, który jest za nami, aniżeli ten, co walczy przeciw nam, i że wszystkie duchowne zastępy są na Jego rozkazy, które może użyć dla przeprowadzenia dzieła Swego według swej woli i mądrości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku