Cytat z Biblii na dziś: Psalm 39:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 39:2 tekst:

Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny

Znaczenie

Prawie każdy, mający doświadczenie, zgodzi się z tym, że język jest potęgą, posiadającą wpływ ponad inne członki ciała, tak w rzeczach dobrych, jak i złych. Doświadczenie uczy nas, że bez porównania łatwiej jest mieć władzę nad każdym innym członkiem ciała, aniżeli nad językiem. Tak zdolnym jest ten członek, że stara się on wykorzystać dążenie, namiętności i skłonność upadłej ludzkiej natury, stać się uczynnym sługą, lub narzędziem złego. Przeto ze strony Chrześcijanina potrzebna jest wielka czujność, mądrość i staranie, by mógł opanować i mieć władzę i rządzić tym członkiem ciała swego, aby przyprowadzić go pod władzę nowego zmysłu Chrystusowego, żeby nie był zaporą i szkodą tak sobie, lub innym, ale przeciwnie, żeby stał się narzędziem i sługą ku dobremu – pomocą na tej wąskiej drodze.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku