Cytat z Biblii na dziś: Psalm 44:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 44:23 tekst:

Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone.

Znaczenie

Pamiętajmy, że każdy z nas ma tylko jedną ofiarę, która powinna być składaną Bogu dzień po dniu w udoskonalaniu każdej sposobności, jaka się nam nastręcza, abyśmy służyli Jemu i tym, którzy są Jego. Mamy także pamiętać i to, że ta ofiara składa się z wielu małych ofiar, niektóre z nich tak małe, że nie warte wspomnienia, lub zastanawiania się nad nimi, to jednak one wszystkie są potrzebne do uzupełnienia tej jednej ofiary, którąś my uczynili na samym początku, gdyśmy zostali policzeni do Bożej rodziny Zatem, kiedy oddajemy Bogu naszą wolę, to znaczy, że oddajemy wszystko, co posiadamy; zaś zostawianie czegokolwiek, co się odnosi do spraw codziennego życia, nie ofiarowanie cośmy uważali, iż byłoby przyjemne Bogu, to znaczy, że tyle zatrzymujemy sobie z tego cośmy Jemu poświęcili.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku