Cytat z Biblii na dziś: Psalm 63:6-7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 63:6-7 tekst:

Radosnym wiary śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdę na Cię wspominam i na łożu mojem, każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie.

Znaczenie

Modlitwa nie tylko jest przywilejem, ale nawet koniecznością; jest polecona, jako niezbędny środek do wzrostu cnót chrześcijańskich Ktokolwiek traci pragnienie i chęć dziękowania, czczenia i utrzymywania łączności z Bogiem, który jest Ojcem miłosierdzia, to może być pewnym, że traci on ducha synostwa, dlatego natychmiast powinien się starać, by usunąć stojące w drodze przeszkody, to jest świat, ciało i szatana. Dodatni znak Boskiej względem nas łaski był w tym, że objawił nam swój charakter i plan, zatem powinien wpływać nie na umniejszenie, lecz na wzmocnienie i powiększenie naszego nabożeństwa i modlitwy. Jeżeli serca nasze są dobrym gruntem, to zapewne wydadzą plon obfity.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku