Cytat z Biblii na dziś: Psalm 69:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 69:9 tekst:

Gorliwość domu Twego zżarła mnie.

Znaczenie

Zimni, wyrachowani ludzie może posiadają inne przymioty, lecz nie mogą być zimnymi, ani letnimi tacy, którzy raz skosztowali, że dobrotliwy jest Pan. Tacy, będąc raz zapaleni miłością, powinni wytrwać w swej gorliwości aż do zupełnego spożycia. Takim był Jezus i z tego powodu był wielce umiłowanym od Ojca. Niech więc wszyscy, którzy chcą się przypodobać Bogu, niech się starają, aby byli napełnieni duchem gorliwości dla sprawiedliwości i prawdy, tak aby ta gorliwość strawiła ich, jako ofiary na Pańskim ołtarzu. Tym sposobem okażą się przyjemnymi Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz