Cytat z Biblii na dziś: Psalm 90:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 90:12 tekst:

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.

Znaczenie

Prawi chrześcijanie, licząc się z czasem, nie robią tego z narzekaniem i smutkiem, lecz powagą i umiarkowaniem. Oni liczą czas, w którym otrzymują wiele błogosławieństw, łask i sposobności na to, „aby opowiadać cnoty Tego, który nas powołał z ciemności, ku dziwnej swojej światłości”, byśmy pomagali drugim w tej pielgrzymce życia i starali się wyrobić w sobie charakter, który by się podobał Bogu, by stawać się coraz więcej przypodobanymi obrazowi Syna Bożego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku