Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 91:10 tekst:

Nie spotka cię nic złego.

Znaczenie

Nic nie ma takiego co mogłoby nam w jaki bądź sposób szkodzić. Mogłoby się zdarzyć, że sprawy doczesne nie składałyby się nam pomyślnie dla naszej wygody i zadowolenia; lecz gdy weźmiemy na uwagę, że od chwili naszego ofiarowania się Bogu nie jesteśmy więcej w ciele, ale w duchu, i że jako Nowym Stworzeniom w czasie właściwym On obiecał dać Królestwo, to wtedy możemy wyrozumieć, że żaden wpływ zewnętrzny nie może stanąć na zawadzie naszemu duchowemu dobru, ani przeszkodzić w osiągnięciu chwały Królestwa Niebieskiego, którą Bóg obiecał tym, którzy okażą się wiernymi. Jedynie tylko co mogłoby odłączyć nas od miłości Bożej i pozbawić danych obietnic, to brak zaufania w Bogu i nasza niewierność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku