Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 91:11 tekst:

Aniołom swoim przykazał o tobie, aby się strzegli na wszystkich drogach twoich.

Znaczenie

Pan Bóg postanowił wiernych pasterzy i nauczycieli, którzy będą czuwać nad duszami naszymi i zdadzą z tego rachunek. Prawda, że mieli także powstać fałszywi nauczyciele, przekręcający Słowo Boże, którzy przez podstępne i fałszywe rozumowania starają się podbić wasze dusze, lecz dzieci Boże dla prostoty swych serc powinny wymagać nauki, która głosi: „Tak mówi Pan”, we wszystkim, należącym do ich wiary, a doświadczając wszystko przez Słowo Boże, będą zdolni odróżnić prawdę od fałszu. To uczyniwszy, Paweł Apostoł radzi nam mieć zupełne zaufanie. (Żyd. 13:18). Pan nasz Pasterz będzie miał staranie o prawdziwych owcach.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku