Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 91:4 tekst:

Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz.

Znaczenie

Słowa te pokazują, jak bliskimi są sercu Jehowy wierne Jego dzieci, jak On je zgromadza i daje odczuć gorącą swą miłość, a w odpowiedzi serca ich odzywają się: „Będę mieszkał w Przybytku Twoim, pod Twoją opieką na wieki”. „Albowiem Tyś był ucieczką moją i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela; albowiem Ty Boże wysłuchał rządności moje (śluby ofiarowania) Tyś dał świadectwo tym, którzy się boją imienia Twego”. Ps. 61 :5, 4, 6. „Będę śpiewał o mocy Twojej; zaraz z poranku wysławiać będę miłosierdzie Twoje, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w dzień ucisku mego”. Ps. 59:17.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku