Cytat z Biblii na dziś: Psalm 97:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 97:11 tekst:

Światłości (Prawdy) nastano sprawiedliwemu, a radości (z posiadania Prawdy) tym, którzy są uprzejmego serca.

Znaczenie

Prawdziwe dzieci Boże miłują Prawdę, dlatego, że między nią a nimi jest pewne pokrewieństwo… Kiedy oni znaleźli Prawdę, zaraz rozpoznali jej wartość, ocenili ją i rozmyślali o niej… Mówiąc: Jest ona taką, jakim jest i Bóg: jest ona przedstawieniem Jego chwalebnej dobroci, odzwierciedla Jego miłosierdzie, mądry i prawy charakter. Przeto miłują Prawdę i Boga, który ją dał, składają do serc swoich i utwierdzają w pamięci; a gdy więcej w nią wnikają, tym więcej widzą w niej piękności i symetrii, a jako wynik tego starają się więcej i więcej podporządkowywać swój charakter podług tego wzoru doskonałego, jak również starają się tak słowem jak i czynem pobudzać i zachęcać innych, by także mogli otrzymać podobne błogosławieństwo.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku